IMPLIKATIONER AV INIFRÅN & UT FÖRSTÅELSEN

FÖR GRUPPER

Team Building Workshops

Tillsammans skapar vi en öppen miljö som främjar nya idéer, samarbete, kreativ problemlösning och nya gruppdynamik.

En 3-dagars intensiv workshop för grupper baserad på Inifrån och Ut förståelsen

Ledningsgrupper, avdelningar, eller mindre företag som letar efter nya perspektiv, insikter och som vill hitta nya möjligheter och potential i samarbetet och i verksamheten. Externa workshops kan vara ovärderliga vändpunkter för att skapa interna förändringar.

Dessa workshops bygger på att utbilda individer i en grundläggande Inifrån och Ut förståelse för sinnesstämning, dvs. State of Mind,  och dess direkta påverkan på vår förmåga att prestera, känna tillhörighet, samarbeta, påverka och kommunicera.

Vi anpassar och baserar  dessa workshops på definierade affärsmål eller utmaningar deltagarna står inför. Syftet med workshoppen är att öppna upp för fördjupade dialoger, förstärka samarbetet, få alla med på samma sida och måla upp en tydlig riktning.

Vi utforskar, vi blir kreativa och med nya perspektiv och ett förnyat tillvägagångssätt identifierar vi nya möjligheter. Vi hjälper grupper komma till klarhet, känna större engagemang samt öka välbefinnandet och motståndskraften både individuellt och i grupp.

Dessa tre intensiva dagar tillsammans innebär signifikanta interna skift på mycket kort tid, som resulterar i långsiktiga och hållbara förändringar.

Ett effektivt upplägg när du vill göra en kort och direkt insats på en grupps samarbetsförmåga.

Denna intensiva teamutvecklingsaktivitet ger ökad självinsikt, bättre trygghet och dynamik i gruppen, och dels öka förståelsen för olikheter samtidigt som det inspirerar gruppen att bättre nyttja sin utvecklingspotential och hantera konflikter.

Själva aktiviteten belyser och ger svar på följande:

  • Hur kan man förstärka sina starka sidor?
  • Hur kan olikheter vara en styrka och tillgång i ett företag?
  • Vilka är de vanligaste akilleshälarna i gruppsammanhang?
  • Vad skapar ett starkt team?
  • Kommunikation - meningen med det och ansvaret vi har både som avsändare och mottagare.
  • Hur hanterar man olikheter/konflikter på ett effektivt och bra sätt?
  • Att ge och ta feedback som bidrar till större tillit och bättre förhållanden.

Denna intensiva teamutvecklingsaktivitet ger ökad självinsikt, bättre trygghet och dynamik i gruppen, och dels öka förståelsen för olikheter samtidigt som det inspirerar gruppen att bättre nyttja sin utvecklingspotential och hantera konflikter.

Teamutvecklingsdag med Jobmatch Talent

Jag erbjuder klarhet & fokus.

FÖRESTÄLL DIG EN GRUPP SOM VERKLIGEN SAMARBETAR PÅ TOPP - JAG KAN HJÄLPA ER DIT.

Klarhet

Bättre Samarbete

Större medarbetarengagemang och bättre stresshantering.

Öka förmågan att tänka kreativt och att lösa problem

Kreativitet

Högre produktivitet och mer konsekventa resultat

Större Flyt

Bättre relationer med både anställda och kunder.

Inre Lugn

KLARHET, FOKUS, LUGN, FLYT

Inifrån & Ut Förståelsen förklarar i enkla termer hur människorna skapar sin upplevelse i livet och hur vår perception av den externa världen ändrar sig när vårt sinnestillstånd ändrar sig.

Realisationen av hur vi upplever livet inifrån och ut har en enorm effekt på vår produktivitet, kreativitet och motståndskraft. Motståndskraft är förmågan att snabbt kunna återhämta sig efter att man har stött på motstånd av något slags.

Människors förmåga att t.ex. kommunicera tydligt och effektivt, att kunna ta goda beslut, lösa problem och vara kreativa - allt påverkas av vårt sinnestillstånd i stunden. Inifrån & Ut förståelsen visar genom dina egna insikter att det finns en intelligens och precision bakom hur våra upplevelser skapas från stund till stund via våra tankar.

Vårt tänkande har en direkt påverkan på våra känslor och därmed vårt beteende. Det kan handla om hur bra man hanterar livet, hur bra man är i mötet med andra människor, hur glad man är - allt är direkt kopplade till vårt tänkande.

När förståelsen infinner sig, ser man hur intelligent och precis systemet är och man tillämpar det automatiskt och direkt. Det finns inga strategier, teorier, metoder eller applikationer man behöver lära sig - man ska bara se det för sig själv. Effekterna börjar omedelbart i det ögonblick som det blir synligt.

Att förstå att dina tankar är formlös energi, dvs. ingenting, kan jämföras med den gången när du lärde dig, och insåg, att din skugga inte heller är "verklig" och kan därför aldrig skada dig. Förståelsen hjälper oss att ta bort bruset i huvudet, minska stress och uppnå mer framgång och bättre resultat både i livet och arbetet.

Sydney Banks, som är mannen som lyckades artikulera detta fenomen som de visa har pekat på sedan uråldern blev en världsberömd lärare, författare och guide till innovatörer inom områden som psykologi, psykiatri, utbildning, företag och till och med fysik.

Denna förståelse har blivit undervisad i Fortune 500 companies, skolor, universitet, fängelser och används flitigt inom beroende och rehabiliteringskliniker. Förståelsen av denna förståelse har under de senaste decennierna förvandlat tiotusentals liv, otaliga organisationer och många yrkesverksamma inom alla delar av livet.

Kort om Inifrån Ut Förståelsen

Sir Winston Churchill
Former UK Prime Minister, winner of the Nobel Prize in Litterature, 1953

However beautiful the strategy, you should occassionally look at the results.

Quote Cirecle 2

Hör av dig!

Suzanne Lång

0702 45 71 45

Klicka här för att läsa mer om vem jag är.

Högre tillstånd av välbefinnande och laganda inom företaget.