facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

Workshop Aktiviteter för Teams & Grupper

HEALTHY HIGH PERFORMANCE FÖR GRUPPER

"Den största outnyttjade resursen i varje företag är medarbetarnas sinnestillstånd." - Aaron Turner, One Thought

Denna intensiva teamutvecklingsaktivitet ger dels ökad självinsikt, bättre trygghet och förtroende i din grupp, och dels ökar det förståelsen för olikheter samtidigt som det inspirerar din grupp att bättre nyttja sin utvecklingspotential och hantera konflikter.

Läs mer

Jobmatch Teamutvecklingsdag - en stark fundament att utgå ifrån

Ledningsgrupper, avdelningar, eller mindre företag som letar efter nya perspektiv, insikter och som vill hitta nya möjligheter och potential i samarbetet och i verksamheten. Denna externa workshop blir en ovärderlig vändpunkt för att skapa interna förändringar.

ATT GÖRA DET OSYNLIGA SYNLIGT

Läs mer

3 Dagars State of Mind Workshop - den osynliga konkurrensfördelen

SIGNIFIKANTA FÖRÄNDRINGAR PÅ MYCKET KORT TID

Sir Winston Churchill
Former UK Prime Minister, winner of the Nobel Prize in Litterature, 1953

However beautiful the strategy, you should occassionally look at the results.

Quote Cirecle 2