KLARSYNTHET & RESULTAT

EXECUTIVE COACHING

OM/KONTAKT

INIFRÅN & UT UTBILDNINGAR

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS   

Många efterfrågar mer tillit i sina teams, verksamheter och relationer, men hur går det till? Hur kan man säga till sin kollega "Jag litar inte på dig" på ett professionellt och omsorgsfullt sätt och samtidigt skapa en positiv utveckling för individen och organisationen?

Denna föreläsning bygger på Brenè Browns forskning kring tillit och de 7 element hon har funnit som tillit bygger på.  

Syfte:

 • Förstå hur tillit byggs upp över tid och i små moment.
 • Vi bryter vi ner ordet i sju konkreta element vilket leder till helt nya sätt att kommunicera kring tillit och skapar ett starkare och mer genuint samarbete vilket leder till bättre resultat.

Studier bekräftar gång på gång att de mest generösa och gladaste människor är de som har de tydligaste gränser.

Att kunna sätta tydliga gränser är nyckeln till effektivitet, glädje, ett produktivt samarbete och genuin kommunikation.

Tydliga gränser, både de som hjälper oss att leda oss själva och att leda andra, ger utrymme och frihet och skapar en struktur som får allt annat att fungera

Syfte:

 • Förstå vad gränser är, hur de ser ut samt hur de både främjar och hindrar vår produktivitet och framgång.
 • Upptäcka de 8 största missförstånd kring gränser.

Föreläsningar och Workshops  

Det krävs mod för att kunna ta svåra konflikter, resa sig efter ett misslyckande, eller säga vad man egentligen tycker i ett möte. Och mod går hand i hand med sårbarhet. Det finns ingen kreativitet eller innovation utan sårbarhet. Sårbarhet är inte att vinna och det är inte att förlora – det är att visa sin mänsklighet. Det är när man vågar att visa sig och vara äkta när man inte kan kontrollera utfallet. Och det krävs mod.

Syfte:

 • Förstå vilken roll mod och sårbarhet spelar i ett autentiskt ledarskap.
 • Utmana gamla definitioner av sårbarhet och utforska vad sårbarhet är och varför det är så viktigt i ett team.
 • Förstå förhållandet mellan sårbarhet och mod och hur både påverkar sättet vi lever, arbetar och leder.

Empati kommer från det grekiska ordet empatheia och översätts "i" (em) & "känsla/pathos"(patheia) och är förmågan att kunna sätta sig in i en annan persons känsla av en upplevelse utan att nödvändigtvis själv ha upplevt samma situation. Empati är att kunna sitta med en person i en svår situation utan att döma och utan att känna att man behöver lösa eller göra situationen bättre för den andra personen.

Syfte:

 • Identifiera de 5 egenskaper som utgör empati och hur vi kan kommunicera och skapa starkare förhållande med empati.
 • Förstå 6 av de vanligaste beteende som hindrar oss från att vara empatiska och hur vi kan ändra det.

  Jag coachar, utbildar och föreläser i hur man kan uppnå den inre tryggheten i en värld som är oförutsägbar och en kultur som kräver att vi ska vara på ett visst sätt. När vi öppnar upp för modigare och mer genuina samtal leder det till större kreativitet, mindre stress, bättre resultat och oändligt mycket mer arbetsglädje.

 

Föreläsningsämnen nedan kan skräddarsys och kombineras på många sätt - vad behöver ni?

- som främjar Connection, Inre Ro & Produktivitet

Jag hjälper organisationer skapa en mer öppen och förstående kultur för hur vi fungerar som människor och hur vi kan bygga upp individers motståndskraft för att kunna hantera alla situationer de ställs inför i vardagen.

LÅT OSS PRATA OM DET SOM ÄR VIKTIGT

RING MIG FÖR ATT SKRÄDDARSY EN FÖRELÄSNING SOM PASSAR JUST ER GRUPP.

MAILA MIG HÄR

Ingen ser livet som du gör.

In the past, jobs were about muscle, now they are about brains, but in the future they will be about the heart.

Minouche Shafik
Director, London School of Economics

Quote Open 1
Quote Close 1

Denna föreläsning handlar om hur vi kan uppnå den inre tryggheten i en värld som är oförutsägbar och en kultur som kräver att vi ska vara på ett visst sätt.

Syfte:

 • Upptäck en ny slags frihet när du förstår var dina känslor kommer ifrån och hur din upplevelse skapas.
 • Din upplevelse av livet kan ändras med en enda insikt - att allt sker Inifrån och Ut.

Tillit byggs upp i små moment.

Det finns ingen äkta mod utan sårbarhet.

Tydliga Gränser = Frihet.

Empati vs Sympati.

Om du tänker efter, hur mycket arbetstid tror du går åt att man försöker dölja sina svagheter, älta problem, grubbla över konflikter och försöka kontrollera hur andra uppfattar en?

Jag vill påstå att det är en hel del.

Jag jobbar med det som kallas för mjuka värden, men som egentligen är allt annat än mjuk - det är oftast de svåra, osynliga och ofta tunga ämnen.

 

Om inte ledaren investerar en rimlig del av sin tid till att bemöta medarbetarnas rädslor och känslor, ‍kommer de att spendera orimligt mycket tid på att hantera ineffektivitet och oproduktivt beteende.

När människor är i harmoni med sig själva har de inget behov av att hävda sig, jämföra sig eller skylla ifrån sig. De tar sitt ansvar oavsett vad frågan gäller och de mår bra. Min egen resa har visat mig detta och det är fundamentet i hur jag jobbar och allt jag gör.