facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

S.P.A.R.K MENTORPROGRAM

Speaking to the Potential Ability and Resiliency in every Kid

Ett evidensbaserat, hälsofrämjande program. Inga metoder, teorier eller modeller. Bara insikter.

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE - FÖR BARN & UNGDOMAR

S.P.A.R.K. mentorprogrammet, utvecklad av The SPARK Initiative, är ett evidensbaserat program som hjälper barn och ungdomar att uppnå större akademisk framgång, ett hälsosammare sinnestillstånd och bättre relationer med kamrater, vuxna, skolor och samhället genom att förstå sinnestillståndets betydelse för välmående och hur våra känslor och tankar hänger ihop

Läroplanerna undervisas genom en sammanställning av mycket interaktiva lektioner som talar till Potentialen, Förmågan och Motståndskraften i varje barn. Programmet går bortom att enbart hjälpa våra barn hantera eller mäkta med sina tankar – det kommer bokstavligen att ändra deras förhållande till sina tankar och stress en gång för alla.

ATT VETA ATT DU ÄR ALLTID OK OAVSETT OMSTÄNDIGHETERNA

Programmet ger unga en förståelse för sinnet och hur våra upplevelser skapas. Det kopplar ihop en kunskap med förmågor de redan har, så att de ska kunna klara livets oundvikliga berg-och-dal banor och navigera sig genom dem med en fundamental förståelse av vad det är som sker.

Genom konversationer, meningsfyllda och interaktiva aktiviteter och reflektion, får unga insikter som bygger upp motstånds-kraften: Förmågan att snabbt kunna återhämta sig, resa sig och snabbt kunna gå vidare efter man har stött på motstånd av någon slags - och inte sitta fast i tankarna och älta, oroa eller överanalysera det som har hänt eller som skulle kunna hända.

Programmets innehåll och övningar har visat sig att effektivt minska mobbning, depression och ångest, droganvändning och självmord, samtidigt som man upptäcker större elasticitet när det gäller akademisk engagemang och framgång, impuls-kontroll, stressmotstånd, social- emotionella färdigheter och hälsosamma relationer.

Programmet adresserar följande risk- och skyddsfaktorer:

 • Akademisk framgång
 • Känslomässig kompetens
 • Personlig ledarskaps-färdigheter
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Färdigheter för konfliktlösning
 • Anslutning till familj, skola och samhälle

Syftet med Programmet

12 VECKOR. 1 TIMME PER VECKA. BÄTTRE RESULTAT.

Insiktsbaserad utveckling & inlärning

Läroplanen är särskilt utformad för ungdomar i åldern 13–22. Med hjälp av programmet kommer deltagarna att kunna förstå sig själv, sin omgivning och sina reaktioner och agerande mycket bättre. Samtidigt kommer de att veta precis vad som krävs för att kunna gå framåt med glädje och en känsla av mening.

Varje lektion tar upp ämnen som både är relevanta och som de kan relatera till och som hjälper barn och ungdomar att kunna navigera livsprövningar såväl som att fira framgångerna.

 

Genom S.P.A.R.K. programmet kommer deltagarna:

 • att få en bättre förståelse för sig själva och andra
 • utveckla viktiga sociala och emotionella färdigheter
 • få tillgång till självförtroende och den kreativa intelligensen inom oss alla
 • förstå att det inte finns några begränsningar när det gäller sin egen personlig potential

LÄS MER OM THE SPARK INITIATIVE PÅ DERAS HEMSIDA  HÄR

S.P.A.R.K. ÄR EVIDENS-BASERAT - LÄS MER HÄR.

Tyngd av sina tankar

 • Lisa som utåt sett har allt: vacker, glad, bra betyg, men inuti går med självmordstankar för att pressen hemifrån är outhärdlig.
 • Robert som är så stressad av allt som ska göras att han inte ens kan lyssna på läraren i klassrummet, men säger inget till någon för alla andra verka fatta och klara läxorna.
 • Anna som är så besatt av sitt utseende och vad andra tänker om henne att hon helt enkelt inte kan fokusera på skolarbetet.
 • Hidaya och Hanna som båda är födda och uppvuxna i Sverige, men känner sig så annorlunda att de bara sitter ensamma i sina rum och scrollar deras IG flöden.
 • Hans som sitter med den överväldigande känslan av att allt är möjligt - hur ska han någonsin kunna välja?
 • Sofia som bekymrar sig oändligt på klimatkrisen och vår planet och framtiden och ser ingen mening med någonting längre.

 

Läroplanen

En upptäcktsresa genom samtal, övningar och mycket skratt.

Översikt & introduktion

Introduktioner

Översikt över programmet

Identifiera personliga kortsiktiga och långsiktiga mål

Du får uppleva dig!

Från tanke till resultat - en introduktion till tankekedjan och en förståelse för hur tankar inte är verkliga, men de skapar vår verklighet. .

Japp! Det är också tankar

Identifiera och definiera skillnaden på uppfattningar, övertygelser, värderingar och åsikter och upptäck vad de har med vår upplevelse av livet att göra.

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

Din inre GPS till att kunna ta beslut

Identifiera sambandet mellan beslutsfattande och konsekvenser och hur värdefull vår intuition är när vi ska fatta beslut.

Vanor som släpar runt med dig

Förstå hur vanor bildas genom vårt tänkande och hur våra hjärnor gillar att bilda vanor eftersom de är effektiva. Lära att åsidosätta "Lizard Brain" för att stoppa oönskade vanor.

Hur sinnestillståndet påverkar bedömning och resonemang

Demonstrera hur sinnestillståndet påverkar beslut och uppfattningar.

Att överleva humörsvängningar

Definiera och identifiera olika humöregenskaper och hur humöret fluktuerar ständigt och att sinnestillstånd och humör är direkt kopplade, men att båda kommer inifrån och är inte beroende av externa omständigheter.

Lektion 5

Lektion 6

Lektion 7

Lektion 8

Bli vän med stress

Definiera och identifiera stress och de personliga indikatorer för stress för att kunna både undvika och skapa en sundare relation med stress.

Att känna rädsla och osäkerhet utan att vara rädd och osäker

Definiera rädsla och osäkerhet och identifiera skillnaden mellan verklig fara och et som är läskigt och osäkert tänkande. Förstå potentialen i att uppleva rädsla och osäkerhet utan att behöva bli begränsad av dem.

Självförtroende är medfödd

Upptäcka att självförtroende är ett naturligt tillstånd i oss alla och förstå hur vi begränsar vår egen kapacitet. Skilja mellan självkänsla, självförtroende och självbild.

Separata verkligheter

Förstå att ingen kan någonsin uppleva samma situtation på exakt samma sätt och hur detta påverkar vår kommunikation, konflikthantering och  relationer som helhet.

Lektion 9

Lektion 10

Lektion 11

Lektion 12

Nya mål och oanad potential

Att se sina mål och drömmar som något som ständigt utvecklas, precis som sin egen potential. Identifiera insikter de har fått för sig själva.

1 TIMME VARJE VECKA I 12 VECKOR

S.P.A.R.K MENTORPROGRAM

Speaking to the Potential Ability and Resiliency in every Kid

Find your SPARK

sl@suzannelang.com

0702 45 71 45

Arkipelagen Företagcenter
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim

Suzanne Lång

Facilitator och Professionell Coach

Låt oss prata!  

Jag är certifierad SPARK facilitator, professionell coach och ledarutvecklare. Läs mer om vem jag är här.