facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

lite om mig.

Suzanne Lång Ledar-, Medarbetare och Teamutveckling

Min professionella bakgrund

Livet innan jag blev egenföretagare omfattar en bred och internationell karriär som spänner över åtta länder, bland annat England, USA, Danmark, Japan, Kanada, Schweiz, Sydkorea och Sverige. Jag har över 25 års erfarenhet från både stora och små organisationer som Scandic Hotels, Samsung, Crystal Cruises, DFDS, Copenhagen Airports och American Chamber of Commerce i Korea, i positioner som projektledare, försäljnings- och konferenschef, Area Marketing Manager och Operations Manager.

Utöver det är jag formellt utbildad som diplomerad professionell coach (pcc) enligt ICF, certifierad NLP Business Communication Practitioner, Jobmatch Talent Specialist och certifierad ledarutvecklare.

Utöver det har jag förkovrat mig med vad verkar som ett miljontals böcker och minst lika många kurser under de sista 18 åren. Min egen utvecklingsresa ledde till att jag startade mitt eget företag 2013, vilket jag inte har ångrat en enda dag.

"I did then what I knew how to do. Now that I know better, I do better."

Maya AngelouA phenomenal woman

Hur jag coachar

Två av min formella utbildningar gällande coachning är diplomerad professionell coach (pcc) enligt ICF och certifierad NLP Business Communication Practitioner. MEN!  när jag i början på 2018 kom över de tre principerna ändrades allt för mig - till och med hela min tillvägagångssätt när det gäller coachning. Det var som att alla mina kvarstående frågor kring varför vi gör som vi gör blev besvarade och plötsligt gav allt mening.

Idag utgår min coachning dessa tre principer, eller Inifrån & Ut förståelsen som det också kallas för. De blandar enkel, sund förnuft med intellektuell trovärdighet och synliggör den svårfångna kopplingen mellan tankar och känslor.

Baserat på denna förståelse leder jag individer och grupper till nya, färska perspektiv genom att tillsammans utforska tankens natur och relationen mellan tankar och känslor.

Inifrån & Ut förståelsen gör oss mer motståndskraftiga, mer kreativa och bättre till att hantera förändringar i en snabb-föränderlig miljö. Förståelsen ger oss tillgång till både nytänk och klarhet, samtidigt som det ökar vår förmåga att känna en inre stabilitet oavsett hur mycket det stormar kring oss.

När grupper och kulturer arbetar utifrån denna förståelse trivs verksamheten på en helt annan nivå. Samtalen blir både djupare, mer genuina och ärligare och samarbetet blir både effektivare, stressfri och roligare. Och denna förståelse är grunden för min coachning och hur jag lever mitt liv.

Referenser Om vi träffas och du vill ha en personlig referens ger jag gärna kontaktinformation till personer jag har coachat i följande befattningar: Verkställande direktör / HR-chef / HR-specialist / Institutionschef / Projektledare / Platschef  / Avdelningsföreståndare / Verksamhetsutvecklare / Verksamhetsägare / Rektor / Affärsutvecklingschef / Coach / Unga vuxna (18-25)

Jag jobbar med tankar.

Min bakgrund ligger i Hotel Management och jag har en bred och internationell karriär som spänner över åtta länder, bland annat England, USA, Danmark, Japan, Kanada, Schweiz, Sydkorea och Sverige.

Jag har över 25 års erfarenhet från både stora och små organisationer som Scandic Hotels, Samsung, Crystal Cruises, DFDS, Copenhagen Airports och American Chamber of Commerce i Korea, i positioner som projektledare, försäljnings- och konferenschef, Area Marketing Manager och Operations Manager.

Utöver det är jag formellt utbildad som diplomerad professionell coach enligt ICF, certifierad NLP Business Communication Practitioner (dessa NLP verktyg är dock inte längre relevanta för mig i mitt arbete som coach) Jobmatch Talent Specialist, certifierad ledarutvecklare. Och utöver det har jag förkovrat mig med miljoner av böcker och gått miljarder med kurser de sista 18 åren.

Min egen utvecklingsresa ledde till att jag startade mitt eget företag 2013, vilket jag kallar On Equal Terms och jag jobbar med ledar-, medarbetare-, team- och kulturutveckling.

Vad är den verkliga källan till transformation? Hur kan vi förändra, förvandla eller skapa? Var kommer fräscha, nya idéer ifrån och hur kan vi uppleva oss själva och vårt liv från nya perspektiv?

Transformation kan bara komma inifrån. Det kommer från att se något nytt, något annorlunda. Det kommer från en skift i medvetandet. En förändring i perception. En insikt. En sanning som alltid har funnits, men som du inte har sett tidigare.

Min coachning utgår ifrån en Inifrån & Ut förståelse, eller tre principer, som blandar enkel, sund förnuft med intellektuell trovärdighet. Baserat på denna förståelse leder jag individer och grupper till nya, färska perspektiv genom att tillsammans utforska tankens natur och relationen mellan tankar och känslor.

Världen utanför ger oss input genom våra fem sinnen, men hur vi tolkar det och vilken mening vi ger det kan bara komma inifrån oss själva. Inifrån & Ut förståelsen gör oss mer motståndskraftiga, mer kreativa och bättre till att hantera förändringar i en snabbföränderlig miljö.

Förståelsen ger oss tillgång till både nytänk och klarhet, samtidigt som det ökar vår förmåga att känna en inre stabilitet oavsett hur mycket det stormar kring oss.

När grupper och kulturer arbetar utifrån denna förståelse trivs verksamheten på en helt annan nivå. Samtalen blir både djupare, mer genuina och ärligare och samarbetet blir både effektivare, stressfri och roligare. Och denna förståelse är grunden för min coachning och hur jag lever mitt liv.

Tankar är ingenting. Ingen Ting. Vi kan inte lägga en tanke på bordet. Tankar är av formlös energi, men när vi tänker dem så känns de både viktiga och verkliga. Varje tanke skapar en känsla och för varje ny tanke följer en ny känsla. Tanke = Känsla. Denna enkla formel är osynligt för de flesta (och fram till 2017 var det så för mig med), men den påverkar varenda aspekt av våra liv. När vi ser hur detta fungerar blir livet plötsligt förståeligt, lättare och oändligt mycket lugnare.

MIN PROFESSIONELLA BAKGRUND

JAG COACHAR MED INIFRÅN & UT FÖRSTÅELSEN

systemet fungerar perfekt.

ju mer jag förstår de två första punkterna desto lugnare är jag och desto mer klarhet har jag. vi är helt perfekt designade på alla sätt.

allt det som verkar som ett problem är för att jag har fastnat i mitt eget tänkande - i innehållet av mitt tänkande och jag ser det som sant. varje lösning på varje problem ligger i det utrymmet inuti mig som kommer före tanken - i det utrymmet är jag alltid är ok oavsett vad som sker omkring mig.

allt kommer från tankar.

allt kommer inifrån mig.

mina känslor och upplevelser av livet kan bara komma från mitt eget tänkande i stunden och aldrig från omständigheter, andra människor eller händelser -och med en ny tanke kommer alltid en ny känsla.

01.

02.

03.

detta är vad jag nu vet är helt sant

Within the soul of all human beings, there lies an innate spiritual knowledge that has the power to repair mental disturbances...not through analyzing their thoughts, but by seeing the power of thought itself.

-Sydney Banks

Quote Close 3

bara några videos

state of mind

In a world where stress is more or less considered a normal and inevitable condition, your employee's state of mind and well-being becomes the invisible competitive edge that promptly reveals itself on the bottomline.

the nature of thought

Thoughts are nothing. No Thing. You cannot put a thought on the table. Thoughts are of formless energy, but when we think them they feel both important and very real. Every thought creates a feeling and each new thought brings a new feeling. Thought = Feeling. This simple equation is invisble to most (and until 2017 it was for me as well), yet it affects every single aspect of our lives. When we see how this works, then life suddenly makes sense, becomes easier and instantly calmer.

separate realities (part 1)

We think that we are talking about the same things, but we never really are, because we are always perceiving what is being said through our own eyes, our age, cultural background, sex, beliefs, education, our own past experiences, and the many and different insights we have had in our lives. We all live in our own reality of what is right and wrong and what looks true to us in the moment. The more we see this the easier it becomes to understand the other persons  perspective, ie. their reality and then find common ground.

separate realities (part 2)

We greatly underestimate how different our worlds actually are, as we are always experiencing the feeling of our own thinking in the moment. The world outside us can only give us input through our five senses - it cannot create or send feelings to us. When we then see that our experience is being generated in our own minds moment by moment we are no longer at the mercy of the outside world for our well-being.

the missing k.p.i.

An introduction to a fresh, new cutting edge understanding based on three principles that turns the issues of productivity and stress on its' head and goes far beyond traditional High Performance or efficiency courses.

the hangover (part 1)

the nightmare (part 2)

When we understand how something works, we do so much better. We get to skip all the guessing, jumping to conclusions or worrying about things unneccessarily.

When you wake up from a nightmare, you realize that the scenes that just played out in your head were not real and you can eventually relax. But when you are awake, and you worry or catastrophize about the future, you think that IS real and you might feel anxious or stressed. Yet those thoughts when you are awake are just as unreal and made up as the nightmares appear when you sleep - except they feel very important and very real.

the shadow (part 3)

What do hangovers, nightmares and shadows have in common? When we know how they work we are no longer frightened by them. In the same way, when we understand that we are always living in the feeling of our thoughts and that thoughts are made of nothing, then we no longer allow ourselves to be frightened by them - f.ex. memories, imaginations about the future or expectations.

Boka en 45 minuters kostnadsfri konsultation med mig.

Boka här!