Min önskan är att hjälpa individer öka sin motståndskraft och tron på sig själv för att kunna stå stabilt oavsett hur mycket det stormar omkring dem.

Jag jobbar med tankar.

STATE OF MIND: I en värld där stress anses mer eller mindre som ett normalt och oundvikligt tillstånd blir dina medarbetares sinnesstämning (State of Mind)  och välbefinnande den osynliga konkurrensfördelen som snabbt visar sig på nedersta raden.

TANKENS NATUR: Tankar är ingenting. Ingen-Ting. De är formlös energi, men vårt medvetandet ger dem liv så de känns de verkliga - så även om de inte är verkliga så skapar de vår verklighet.

Maya Angelou

I did then what I knew how to do. Now that I know better, I do better.

A phenomenal woman

Min bakgrund ligger i Hotel Management och jag har en bred och internationell karriär som spänner över åtta länder, bland annat England, USA, Danmark, Japan, Kanada, Schweiz, Sydkorea och Sverige.

Jag har över 25 års erfarenhet från både stora och små organisationer som Scandic Hotels, Samsung, Crystal Cruises, DFDS, Copenhagen Airports och American Chamber of Commerce i Korea, i positioner som projektchef, försäljnings- och konferenschef, Area Marketing Manager och Operations Manager.

Utöver det är jag utbildad diplomerad professionell coach enligt ICF, certifierad Business Communication Practitioner samt certifierad Executive Coach. Min egen utvecklingsresa ledde till att jag startade mitt eget företag 2013, vilket jag kallar On Equal Terms och jag jobbar med ledar-, medarbetare-, team- och kulturutveckling.

MIN PROFESSIONELLA BAKGRUND

JAG COACHAR MED INIFRÅN & UT FÖRSTÅELSEN

Vad är det första du behöver göra för att frigöra dig om du sitter fast i en fälla?  Du måste inse att du sitter fast i en fälla.

Inifrån & Ut förståelsen gör oss mer motståndskraftiga, mer kreativa och bättre till att hantera förändringar i en snabbföränderlig miljö.

Förståelsen banar väg för att kunna gå bortom vårt vanliga tänkande och komma in  till kärnan av vad problemet egentligen är. Det ger oss tillgång till både nytänk och klarhet, samtidigt som det ökar vår förmåga att känna en inre stabilt oavsett hur mycket det stormar kring oss.

“Always look for the beauty. Because eventually when you find the true secret, you’ll find yourself. Your True Self. And when you find this True Self, you’ll find the world that you want.” -Sydney Banks

Förhållandet mellan tankar, känslor, beteenden och resultat kan verka självklara på många nivåer, men vårt sinnestillstånd är osynligt för andra, och ofta även för oss själva. Vi skyller därför ofta på omständigheten (något utifrån, något externt) istället för den faktiska orsaken, vilket är vårt tänkande (som kan bara komma inifrån). Jag hjälper människor att se hur denna missförstånd påverkar allt vi gör - framför allt vår egen lycka och välbefinnande.  .

Denna förståelse är inte bara "mjuka färdigheter" som enbart är till förmån för individen - detta gynnar hela verksamheten. När grupper och kulturer arbetar utifrån denna förståelse trivs verksamheten på en helt annan nivå.

Om du tittar på alla delarna i en ledares vardag så förändrar Inifrån & Ut förståelsen t.o.m. frågor som prestationsbedömning, diskussioner om karriärutveckling och konflikthantering. Samtalen blir både djupare, mer genuina och ärligare när vi agerar utifrån denna förståelsen.

Och denna förståelse är grunden för min coachning.

Boka en 45 minuters kostnadsfri konsultation med mig.

Boka här!