facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

Ledar-, & Individutveckling

Med fokus på att hjälpa dig utveckla dina ledarskapsförmågor, öka ditt inflytande och få bättre resultat med mindre ansträngning.

FÖR INDIVIDER

Coachning för verklig utveckling och hållbar förändring genom att förstå hur din verklighet skapas stund för stund via vår förmåga att tänka.

Älska ditt ledarskap.

Mindre stress, mer klarhet och inre ro

...vilket leder till bättre hälsa, mer vitalitet och en ökad engagemang och livslust

Rädslor, ångest och begränsningar verkar bara försvinna av sig själv och plötsligt öppnar sig en värld av möjligheter du inte såg innan.

Mer självförtroende och tillit

Bättre samarbete och mer harmoni

Upplev en  djupare känsla av tillhörighet med dig själv, till livet generellt och andra.

icon-chevron-incircle
icon-chevron-incircle
icon-chevron-incircle

Ökad produktivitet och mer kvalitetstid

Du får bättre resultat och bättre prestanda i de områden där det gör skillnad.

icon-chevron-incircle

Om det enda människor kunde lära sig var att inte vara rädd för sin upplevelse, bara det skulle förändra världen.

- Sydney Banks

More full stops. Less commas.

Efter dessa tre intensiva dagar kommer du att få nya perspektiv, en helt ny förståelse av dig själv och din omgivning samtidigt som du kommer att veta exakt vad som krävs för att du ska kunna gå framåt med mer inverkan och sinnesfrid.

BASERAS PÅ INIFRÅN & UT FÖRSTÅELSEN

BASERAS PÅ INIFRÅN & UT FÖRSTÅELSEN

Denna omfattande utvecklingsprocess är utformad för utveckla dina ledarförmågor samtidigt som det leder till mer personlig glädje och känsla av frihet, större engagemang och bättre resultat i alla områden av ditt liv.

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram som har funnits i 20 år och är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och de som är relativt nya i sin ledarroll.

TRADITIONELL TEORI I KOMBINATION MED COACHNING SOM VARAR ÖVER 8 - 10 MÅNADER

Läs mer

Läs mer

Läs mer

6 Månaders Individuell Executive Coaching

3 Heldagars Intensiv 1:1 Executive Coaching

Vägen Upp® Ledarutvecklingsprogram

Klarhet

Ett klart sinne fri från kontaminerade tankar och fullt närvarande i stunden.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

En känsla av riktning, mening och motivation, fri från inbillade måsten och antagit press att prestera.

Riktning

Motståndskraft

En stark känsla av inre resiliens, trygghet och tillit till dig själv och världen.

icon-checkmark-circle_1

Inifrån & Ut förståelsen transformerar ditt ledarskap.

Drivkrafterna bakom prestanda.

Kreativitet

En pålitlig och medfödd källa för kreativitet och insikt för att kunna vara innovativ och problemlösande.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Friheten att vara vem du verkligen är, tala din sanning och göra vad du tror är det rätta.

Autenticitet

Intuition

Att känna igen din intuition och lita på din inre visdom, din interna GPS, som guidar dig varsamt genom livet.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Närvarande, medveten och tillgänglig i stunden, ihopkopplat med ditt sinne, din kropp och världen omkring dig.

Närvaro

Connection/Samhörighet

Att kunna knyta an till andra människor med en värme och äkthet som leder till starkare förhållande med kunder, kollegor, vänner och familj.

icon-checkmark-circle_1

George Gurdjieff
Philosopher, composer, teacher

Without self knowledge, without understanding the working and functions of his machine, man cannot be free, he cannot govern himself and he will always remain a slave.

Quote Cirecle 2