facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

Ledar-, & Individutveckling

Med fokus på att hjälpa dig utveckla dina ledarskapsförmågor, stärka din motståndskraft och uppnå bättre resultat med mindre ansträngning.

FÖR INDIVIDER

"The greatest untapped resource in every company is the State of Mind of its people." - Aaron Turner, One Thought

ETT KLART SINNE. BÄTTRE RESULTAT.

Mindre stress, mer klarhet och inre ro

...vilket leder till bättre hälsa, mer vitalitet och en ökad engagemang och livslust

Rädslor, ångest och begränsningar verkar bara försvinna av sig själva samtidigt som förmågan att snabbt kunna återhämta sig, resa sig och snabbt kunna gå vidare efter man har stött på motstånd av någon slags ökar. När vi förstår hur något fungerar gör vi så oändligt mycket bättre ifrån oss. Att förstå detta är skillnaden som gör skillnaden.

Ökad självförtroende och motståndskraft

Bättre samarbete och arbetsklimat

Upplev en  djupare känsla av tillhörighet med dig själv, till livet generellt och andra. När grupper och kulturer arbetar utifrån denna förståelse trivs verksamheten på en helt annan nivå. Samtalen blir både djupare, mer genuina och ärligare och samarbetet blir både effektivare, stressfri och roligare.

icon-chevron-incircle
icon-chevron-incircle
icon-chevron-incircle

Ökad produktivitet med mindre ansträngning

Du kommer att se att ditt hektiska liv är ett resultat av allt bruset i ditt huvud - och inte orsaken till att du har så mycket brus i huvudet. Rena insikten om detta kommer att ta dig till nya nivåer av prestanda och produktivitet. Det blir tydligt varför du ska sakta ner för att kunna få mer gjort med bättre kvalitet.

icon-chevron-incircle

Om det enda människor kunde lära sig var att inte vara rädd för sin upplevelse, bara det skulle förändra världen.

- Sydney Banks

More full stops. Less commas.

Skulle du vilja uppleva mindre stress och osäkerhet, men fortfarande ha drivkraften och motivation att få saker och ting gjort samtidigt som du uppnår fantastiska resultat? Vill du känna dig mer närvarande och lugn i mötet med andra?

Oavsett om du vill bli bättre på att leda dig själv och/eller andra är denna intensiva coachningsprocess på 2 heldagar plus uppföljning utformad för att utveckla dina ledarförmågor samtidigt som det leder till mer personlig glädje och känsla av frihet, större engagemang och bättre resultat i alla områden av ditt liv.

SIGNIFIKANTA ÄNDRINGAR PÅ MYCKET KORT TID

Vill du få en ökad förståelse för ledarskapets övergripande delar samtidigt som du får nya perspektiv, en djupare förståelse för dig själv och andra?

Efter dessa 8 månader kommer du att veta precis vad som krävs för att du ska kunna gå framåt med större självsäkerhet, klarhet och inre ro.

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram som har funnits i över 20 år och är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och de som är relativt nya i sin ledarroll.

TRADITIONELL LEDARSKAPSTEORI I KOMBINATION MED COACHNING

Läs mer

Läs mer

För Ledare och Individer 1:1 Intensiv coachning

Vägen Upp® Ledarutvecklingsprogram En process på 8 - 10 månader

Klarhet

Ett klart sinne fri från kontaminerade tankar och fullt närvarande i stunden.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

En känsla av riktning, mening och motivation, fri från inbillade måsten och antagit press att prestera.

Riktning

Motståndskraft

En stark känsla av inre resiliens, trygghet och tillit till dig själv och världen.

icon-checkmark-circle_1

TRANSFORMERA DITT LEDARSKAP

Drivkrafterna bakom prestanda.

Kreativitet

En pålitlig och medfödd källa för kreativitet och insikt för att kunna vara innovativ och problemlösande.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Friheten att vara vem du verkligen är, tala din sanning och göra vad du tror är det rätta.

Autenticitet

Intuition

Att känna igen din intuition och lita på din inre visdom, din interna GPS, som guidar dig varsamt genom livet.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Närvarande, medveten och tillgänglig i stunden, ihopkopplat med ditt sinne, din kropp och världen omkring dig.

Närvaro

Connection/Samhörighet

Att kunna knyta an till andra människor med en värme och äkthet som leder till starkare förhållande med kunder, kollegor, vänner och familj.

icon-checkmark-circle_1

Läs mer om Inifrån & Ut förståelsen här.

George Gurdjieff
Philosopher, composer, teacher

Without self knowledge, without understanding the working and functions of his machine, man cannot be free, he cannot govern himself and he will always remain a slave.

Quote Cirecle 2