facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

livskraft -vi lever

de tre principerna

tanke -vi tänker

medvetenhet -vi upplever

Att se hur dessa principer alltid arbetar tillsammans hjälper dig inte bara hantera eller mäkta med dagens utmaningar - de kommer bokstavligen att ändra ditt förhållande till bl.a. effektivitet, stress och vad det innebär att vara i balans med dig själv en gång för alla.

livskraft. tanke. medvetenhet. vi lever.  vi tänker.  vi upplever.

Dessa tre principer kommer inte att göra ditt liv bättre; de förklarar bara enkelt hur dina känslor och upplevelser uppstår. Att lära sig om de tre principerna, eller livets inifrån & ut natur,  gör dig inte automatiskt mer lycklig; men när du förstår hur dina upplevelser uppstår blir dina tankar och känslor mindre skrämmande. Och när du inte är rädd för din upplevelse kommer du inte att känna behovet av att kontrollera den. När du ser hur dessa enkla principer alltid arbetar tillsammans hittar du nyckeln till att öka ditt totala välbefinnande. Att öka ditt välbefinnande kommer i sin tur ha en djup inverkan på hur väl du hanterar dina osäkerheter, hur bra du är på att interagera med andra och hur tillfreds du känner dig generellt. Det hjälper dig att hitta glädje och mening i de små vardagliga saker som livet ständigt visar oss, men som vi ofta överser pga bruset. De tre principerna i sig kan inte förändra ditt liv, eftersom de redan är vad ditt liv är gjord av. Men att med förstå hur principerna fungerar tillsammans kan förändra ditt liv totalt, eftersom det kommer att låta dig leva mer i balans med det som faktiskt är.

en princip är förutsägbar

Det som har observerbara resultat som är prediktiv dvs. kan förklaras i förväg.

En grundläggande sanning som förklarar eller styr hur något händer eller fungerar.

en princip är förklarande

en princip är konstant

Det som kontinuerligt förekommer eller återkommer. Det som aldrig förändras och alltid är sant.

01.

02.

03.

sumner mahaffey 363368 unsplash
wesley tingey  0sEjWfAK3Q unsplash

tyngdkraft är ett exempel

vad är en princip?

Principen om Livskraft: Vi lever

Livskraften är intelligensen som skapar alla levande system och dessa system fungerar ihop. Livskraften gör att du andas och att ditt hjärta slår utan att du behöver göra något överhuvudtaget. Ute i naturen leder det embryot till att bli ett barn, ekollon till att bli ett ek och det förvandlar solljus till energi för att blomman ska växa.

Principen om livskraft är energin och intelligensen som ligger bakom livet. Den är alltid närvarande och verksam. Livskraft är essensen av var och en av oss.

Livskraften är det som leder laxar tillbaka till sina födelseälv när det är dags att skaffa egna ungar och det leder fåglar söderut och tillbaka igen. Livskraften är källan till allt i universum.

Genom tiderna har många försökt att sätta ord på denna naturkraft: naturen, Gud, universum, den skapande kraften, ingenting före allting, det gudomliga, kvantfältet osv. Ord är ganska otillräckliga, men vi har tyvärr bara ord att arbeta med när vi ska försöka peka i riktningen av denna oförklarliga dimension av livet.

Kalla det vad du föredrar, men utan livskraft kan du inte ha en upplevelse.

— Medvetande är det som väcker liv i våra tankar, det som gör att vi kan vara medveten om vår upplevelse.

En introduktion till de tre principerna.

“The Universal Mind, or the impersonal mind, is constant and unchangeable. The personal mind is in a perpetual state of change. All humans have the inner ability to synchronize their personal mind with their impersonal mind to bring harmony into their lives.” - Sydney Banks "The Missing LInk"

Quote Cirecle 2

“Consciousness is the gift of awareness. Consciousness allows the recognition of form, form being the expression of Thought… Mental health lies within the consciousness of all human beings, but it is shrouded and held prisoner by our own erroneous thoughts. This is why we must look past our contaminated thoughts to find the purity and wisdom that lies inside our own consciousness.” - Sydney Banks "The Missing LInk"

Quote Cirecle 2

— Vi skapar vår helt egen upplevelse av verkligheten via principen om tanken. Tankar är inte verkliga, men de skapar din verklighet.

“Thought is the creative agent we use to direct us through life. Thought is the master key that opens the world of reality to all living creatures. Thought is not reality; yet it is through Thought that our realities are created.” - Sydney Banks "The Missing LInk"

Quote Cirecle 2

”Tillsammans är dessa tre komponenter - livskraft, tanke och medvetenhet - de gyllene trådarna som alla mänskliga upplevelser är vävda från. Ingen upplevelse kan existera utan dem; de är de nödvändiga komponenterna genom vilka vi upplever livet. Utan någon av dessa tre principer skulle livet inte existera för någon människa. De är den psykologiska trilogi i all mänsklig funktion.”

De är konstanta. De är förklarande. Och de är förutsägbara, dvs- vi kan alltid lita på dem och räkna med dem.

— Livskraft är källan och intelligensen bakom hela livet.

Principen om Medvetande: Vi upplever


Bakom dina tänker finns det ett utrymme där det alltid är tyst, alltid stilla och är det utrymmet som gör att varje människa kan vara medveten om livet. Medvetande tar varenda tanke som uppstår i huvudet och väcker liv i den. Det är ett universellt fenomen. Vår medvetenhetsnivå i varje stund avgör kvaliteten på vår upplevelse i varje stund.

Det latinska ordet för själ är "anima", som är roten till ordet animering. Medvetande är det som animerar ditt tänkande och förvandlar dina tankar till sensoriska upplevelser som gör att du kan vara medveten om vad som skapas. Det är din alldeles egen "Special Effects" avdelning i huvudet.

Medvetande är det som gör att varje människa kan vara medveten om livet samt rollen som tanken spelar för att skapa din upplevelse av livet. Det ger liv åt dina sinnen - smak, lukt, syn, hörsel och känsel,  Det är genom dina sinnen att du kan vara medveten om livet.

Utan medvetande kan du inte ha en upplevelse.

Principen om Tanke: Vi tänker

Precis som fisk lever i vatten utan förmodligen att uppfatta det, så lever vi människor i en värld av tankar som vi ofta inte heller uppfattar . Det finns inget i vår erfarenhet, från det ögonblick som vi föddes till det ögonblick vi dör, som inte blir väckt till liv genom tankens kraft. Du kan inte ha en upplevelse utan att ha en tanke. Tankar är formlösa och gränslösa och är det som ger form till all din mental aktivitet. Dina idéer, föreställningar, övertygelser, antaganden, föraningar, värderingar och tron - allt är tankar. Hela din verklighet är konstruerat av din förmåga att tänka.

Principen om Tanken är kraften bakom alla dina känslor och alla dina emotioner. Varje tanke medför en känsla och med varje ny tanke kommer en ny känsla. När vi pratar om principen om Tanke, pratar vi inte om det oändliga flödet av innehåll som ständigt strömmar genom ditt huvud - det är ditt eget, personliga tänkande. Principen om Tanke är mycket större och djupare än så.

Precis som snöbollar kommer från snö, och vågor uppstår av havet, kommer dina individuella tankar från principen om Tanke. Tanke är det som möjliggör skapandet av allt mentalt liv - allt du tänker, uppfattar och känner. Det finns ingenting före detta princip.

Vi kontrollerar inte vilka tankar som kommer till oss, de kommer bara. Men vi människor är tänkare med fria viljor så vi är fria att bestämma vilka tankar vi vill tro på eller fästa oss till och vilka vi bara vill släppa. Du är fri att uppmärksamma en tanke eller inte. Du är fri att agera på en tanke eller inte, men i vilket fall som helst, så är själva tanken formlös, flyktig och evigt föränderligt och kan därför aldrig vara sann, men principen är sann.

Utan Tanke finns det inga upplevelser.

De tre principerna, eller Inifrån & Ut förståelsen som det också kallas, hjälper dig att ta bort bruset i huvudet och tar dig snabbt till klarhet, vilket helt naturligt har en enorm effekt på din produktivitet, kreativitet - och din motståndskraft i synnerhet. Motståndskraft är vår mentala förmåga att snabbt kunna återhämta oss, eller resa oss, efter att vi har stött på motstånd av något slags. Motståndskraft är förmågan att gå vidare och inte sitta fast i det som har hänt eller det som skulle kunna hända genom att älta, oroa dig eller över analysera, vilket är det enda som orsaker stress. Så snart du släpper tanken, släpper du stressen. 100% av tiden.

Att se detta är livsförändrande.

Människors förmåga att t.ex. kommunicera tydligt och effektivt, att kunna ta goda beslut, lösa problem och vara kreativa - allt påverkas av vårt sinnestillstånd i stunden. Därför kan beslutet som kändes helt rätt igår kännas helt fel idag. De tre principerna visar genom dina egna insikter att det finns en intelligens och precision bakom hur våra upplevelser skapas från stund till stund via våra tankar.

Vårt tänkande har en direkt påverkan på våra känslor och därmed vårt beteende och därmed vår resultat..Det kan handla om hur bra man hanterar livet, hur bra man är i mötet med andra människor, hur glad man är - allt är direkt kopplade till vårt tänkande. När förståelsen infinner sig, ser man hur intelligent och precis systemet är och man tillämpar det automatiskt och direkt. Det finns inga strategier, teorier, metoder eller applikationer man behöver lära sig - man ska bara se det för sig själv. Effekterna börjar omedelbart i det ögonblick som det blir synligt. Förståelsen hjälper oss att ta bort bruset i huvudet, minska stress och uppnå mer framgång och bättre resultat både i livet och arbetet.

Sydney Banks, som är mannen som lyckades artikulera detta fenomen som de visa har pekat på sedan uråldern, blev en världsberömd lärare, författare och guide till innovatörer inom områden som psykologi, psykiatri, utbildning, företag och till och med fysik.

Denna förståelse har blivit undervisad i Fortune 500 companies, skolor, universitet, fängelser och används flitigt inom beroende och rehabiliteringskliniker. Förståelsen har under de senaste decennierna förvandlat tiotusentals liv, otaliga organisationer och många yrkesverksamma inom alla delar av livet.

De tre principerna förklarar i enkla termer hur människorna skapar sin upplevelse i livet och hur vår perception av den externa världen ändrar sig när vårt sinnestillstånd ändrar sig.

One Solution Global works globally with the Inside Out Understanding in places like Gaza and with gang members in Chicago. "We believe that there is a simple solution to many of the world’s most challenging and persistent problems. That solution is an understanding of how all global challenges originate in the human mind and can be directly addressed in the human mind. Change the thinking that drives global issues, and we can actually begin to solve our challenges, rather than dealing with the symptoms. We know it sounds too simple; too good to be true. But don’t take our word for it. See it to believe it."Read more on their homepage: www.onesolutionglobal.org

One Solution Global

de tre principerna sprider sig över hela världen till exempel:

From the streets of Chicago to Gaza

to their homepage

The S.P.A.R.K. (Speaking to the Potential And Resiliency in every Kid) Mentoring Programs teach the Inside Out understanding in schools in USA and the UK. The programs are evidence based, and proven to be effective in helping children and youth create greater academic success, a healthier state of mind, and a deeper connection with peers, adults, schools and communities. Read more on their homepage: www.thesparkinitiative.com

The Spark Initiative

Working with children & teens in schools

to their homepage

The Insight Alliance teaches the Inside Out understanding (the three principles) in prisons and in the community with a simple focus: Understanding the limitless nature of the human mind, and recognizing our own innate wellbeing: that everything we need to thrive already exists within us. per connection with peers, adults, schools and communities. Read more on their homepage:  www.theinsightalliance.org

The Insight Alliance

In prisons & communities

To their homepage

TIME FOR A CHANGE?

Take the first step.

location-marker
phone

sl@suzannelang.com

+46 (0) 702 45 71 45

Arkipelagens Företagscenter
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim
Gothenburg, Sweden

Find out what's possible for you - book a 30 minute free consultation with me.

Book now!

On Equal Terms© 2020  All rights reserved.