facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

Bridging the Gap

between generations, cultures, ages and perspectives

Bridging the Gap

between generations, cultures, ages and perspectives

Bridging the Gap är en hållbarhetsaktivitet för företag som vill ge sina medarbetare en möjlighet att bidra till att skapa ett mer inklusivt och fördomsfritt Sverige.

Bridging the Gap vill bidra till ett samhälle där unga människor, oberoende av vilka omständigheter de lever under idag, har förutsättningarna att få nya perspektiv och ökat hopp för sin egen framtid. Deras nuvarande omständigheter behöver inte ha någon betydelse för framtidens möjligheter.

Bridging the Gap vill ge medarbetare möjlighet att på ett utvecklande och lustfyllt sätt delta i företagets hållbarhetsarbete och i arbetet mot Agenda 2030. Medarbetaren kan genom att dela med sig av sin livserfarenhet och yrkeskompetens göra stor skillnad i en ung människas liv. Med hjälp av en ledarkonsult får de möjlighet att i gemenskap utvecklas inom personligt ledarskap och kommunikation.

För unga

För medarbetare

En aktivitet i samarbete med

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom.

Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvars-utkrävande över beslutsfattande.

Bridging the Gap strävar efter att bidra till att nå nedan hållbarhets-mål i FN:s Agenda 2030.

Ingen fattigdom

Minskad Ojämlikhet

Fredliga & Inkluderande Samhällen

I Sverige föds ca 110 000 barn i en årskull. I snitt hamnar 13 procent av dem i utanförskap vilket innebär ca 14 300 barn per år.  National-ekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har räknat ut att ett livslångt socialt utanför kostar samhället minst 10 - 30 miljoner kronor i form av produktionsförluster, försörjning och kostnader för eventuella konsekvenser som missbruk, sjukdom eller kriminalitet.

Forskning visar tydligt att tidiga insatser för barn som lever i utsatthet har en avgörande effekt på deras framtida fysiska och psykiska hälsa. I ACE –studien (Advanced Childhood Experience), analyserades 17 000 vuxna medelklassamerikaners barndomsupplevelser. Studien visade att många av våra mest vanliga men svårlösliga hälsoproblem i samhället är egentligen människors omedvetna lösningar på barndoms-upplevelser som grumlats med åren och som skyddas av skam, hemlighetsmakeri och av sociala tabun att prata om vissa saker.   

Utanförskap

"Man blir populär om man har allt. Man blir retad om man har 'fel' eller 'ovanliga' saker. Vissa har inte tv-spel. De tar inte hem kompisar."

Pojke 12 år.

-Alla är överens om att det ur ett mänskligt perspektiv är bra att hjälpa barn och unga upp på den bana som är livet i form av att ha ett arbete, en bostad och en familj. När man sen ska göra saker så är det alltid någon som säger att det blir för dyrt. Det vi försöker göra är att visa att det praktiskt taget alltid är förfärande mycket dyrare att avstå från att ingripa tidigt, säger Ingvar Nilsson i en intervju av NKA.

Ungefär en fjärdedel av alla gymnasister i Sverige avslutar inte sina gymnasiestudier i tid. Om en ung kille eller tjej av olika skäl som till exempel strul i familjen blir försenad in i arbetslivet med fem år för att de måste läsa in betygen så kostar det samhället ungefär 2,3 miljoner kronor. Om man istället hade börjat investera under dessa pengar under låg och mellanstadiet hade man kunnat få väldigt mycket för pengarna.

De elever som hoppar av eller misslyckas med att få fullständiga betyg från gymnasiet löper mellan fyra och fem gånger högre risk att hamna utanför arbetsmarknaden än den som fullföljer. För att alla barn och unga, oavsett vilka omständigheter de lever under, ska ha möjlighet att växa upp på ett sätt som ger dem förutsättningar att på olika sätt bidra till samhället behöver olika samhällsaktörer arbeta tillsammans för att göra detta möjligt.

Så här kan socioekonomisk utsatthet se ut i verkligheten

 • Du går i en skola där lärarna har låga förväntningar på dina prestationer.
 • Du lever i ett område som i media beskrivs som ett problemområde.
 • Du och/eller människor i din närhet lever i en familj som inte har pengar för att täcka månadens basutgifter.
 • Även om du är född i Sverige är du betraktad som invandrare.
 • Den lokala organiseringen får inte den uppmärksamhet eller förutsättningar som den förtjänar.

Rädda Barnens vision är att de inte ska behövas.

"Bridging the Gap" är ett steg i den riktningen.

Alla kan bidra

Låt oss presentera Bridging the Gap

PwC rapporten, "Det prioriterade hållbarhets-arbetet”, som släpptes våren 2019, visar att hela 90 procent av svenska bolag upplever ett ökat intresse för deras hållbarhetsarbete och intresset från kunder och medarbetare ökar mest.

Med Bridging the Gap kan ni göra ert hållbarhetsarbete synligt för både medarbetare och kunder. Genom denna aktivitet kan ert företag bidra till att öppna ett nytt fönster av hopp mot framtiden för unga som lever i socioekonomiskt utsatta områden.

Att få vara involverad i företagets hållbarhets-arbete ökar medarbetarnas lojalitet och stolthet över sin arbetsplats. Medan de unga får nya utsikter får medarbetarna nya insikter. Under ledning av en erfaren ledarkonsult får medarbetarna lära känna och utvecklas tillsammans med framtidens arbetstagare. Medarbetarna får dessutom en fördjupad relation till varandra vilket i sin tur bidrar till ett mer öppet och inkluderande arbetsklimat.

Bridging the Gap fokuserar med inspiration och framtidstro på alla människors potential.

Steg 1 - Presentation

Rädda Barnen presenterar organisationen för företaget och de deltagande med-arbetare. De berättar om Rädda Barnens lokala verksamhet, syftet med Bridging the Gap och svarar på eventuella frågor kring steg 2 och 3.

Steg 2 - Mojo Workshop

En heldags Mojo Workshop där medarbetare träffar ungdomar och skapar magi tillsammans genom 1:1 samtal, diverse övningar och reflektion.

Steg 3 - Arbetsplatsbesök

En halvdags arbetsplatsbesök där vi dels följer upp steg 2 och dels ger företaget möjlighet att presentera sin verksamhet för framtidens arbetsmarknad.

Programmet Bridging the Gap

Download: Bridging the Gap Broschyr.pdf

-a power that may seem magical and that allows someone to be very effective and successful, etc.

Mojo (n) [moh-joh]

Förmiddagens program

 • Introduktion - att äga sin historia
 • Skilda världar
 • Tankens natur
 • Värderingar, föreställningar och antaganden

Lunch

Eftermiddagens program

 • Din inre GPS till att kunna ta beslut
 • Hur sinnestillståndet påverkar bedömning och resonemang
 • Nya mål och oanad potential - din blåa himmel
 • Reflektion och summering

9:00 - 12:30

13:30 - 16:30

12:30 - 13:30

En god lunch serveras. Under dagen serveras även förmiddagsfika och eftermiddagsfika.

Välkommen till vår Mojo Workshop

En heldags Mojo Workshop där medarbetare träffar unga och skapar magi tillsammans.

Vad går alla hem med?

Att utveckla sitt personliga ledarskap

Bridging the Gap ger unga människor som  möjlighet att på ett personligt sätt möta vuxna aktiva i olika delar av yrkeslivet få en inblick i deras vardag på arbetsplatsen..

Genom konversationer, meningsfyllda och interaktiva aktiviteter och reflektion, får unga insikter som gör att de kan öka sin förståelse för vad motståndskraft innebär i syfte att kunna återhämta sig snabbt efter livets oundvikliga motgångar.

Medarbetare i olika åldrar, i olika positioner och med olika bakgrund får tillsammans möte och lära känna framtidens arbetstagare.  

Genom konversationer, meningsfyllda och interaktiva aktiviteter och reflektion, får de insikter som gör att de kan öka sin förståelse för vad motståndskraft innebär i syfte att kunna återhämta sig snabbt efter livets oundvikliga motgångar.

De ges även ökade inre förutsättningar att drömma om och arbeta för en meningsfull framtid.

De får dessutom en möjlighet att skapa nya relationer och/eller fördjupa befintliga med sina kollegor. De fördjupade relationerna bidrar till en ökad förståelse för människor de arbetar tillsammans med, vilket i sin tur ger goda förutsättningar för ett positivt och inkluderande arbetsklimat.

De Unga

Medarbetarna

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Med hjälp av en ledarkonsult får alla möjlighet att i gemenskap utvecklas inom personligt ledarskap och kommunikation.

Kr. 4.995 inkl.* moms per medarbetare som deltar i aktiviteten (minimum 8 medarbetare per workshop)

Priset inkluderar:

 • En medarbetare
 • Deltagande av 1 ungdom på både workshop och arbetsplatsbesök
 • 2 timmars presentation av Rädda Barnens verksamhet till värdföretaget
 • 8 timmars Mojo Workshop
 • 2 x lunch
 • 2 x förmiddagsfika
 • 2 x eftermiddagsfika
 • Organisation, planering och hjälp till genomförande av 4 timmars arbetsplatsbesök

* Rädda Barnen är en ideell förening och är därför momsbefriad.

Investering

 • Vi använder oss av en av Rädda Barnens lokaler i området.
 • Om man önskar en finare konferenslokal ligger kostnaden för denne och förtäring på företaget.

 

Plats och lokal

Download: Bridging the Gap Broschyr.pdf

Rädda Barnen

Lilla Bommen 4B

411 04 Göteborg

Telefon: 08 698 93 36

Mobil: 0708 24 3946

E-post: susan.stieger-petrusson@rb.se

www.räddabarnen.se

Verksamhetsutvecklare och Ansvarig för Regionala Företagssamarbeten|Region Väst Göteborg

Susan Stieger- Petrusson

Vi som tar hand om er

Kontaktpersoner

Suzanne Lång

Arkipelagen Företagcenter

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

Mobil: 0702 45 71 45

E-post: sl@suzannelang.com

www.suzannelang.com

Professionell Coach / Ledarutvecklare / Facilitator

linkedin-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline
facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
facebook-color-circle-outline

“Man blir populär om man har allt. Man blir retad om man har ”fel”eller ”ovanliga” saker. Vissa har inte tv-spel. De tar inte hem kompisar.”

— Pojke, 12 år

Barns röster om ekonomisk utsatthet

“Visst har jag försökt pusha på att vi ska göra saker som inte kostar, men det vill inte dom, dom vill göra de där sakerna.”

— Flicka, 17 år

“I skolan som jag går på nu blir jag rätt ofta mobbad för mina kläder. Jag vet inte riktigt varför. Jag vill gärna gå på en annan skola, men då måste jag åka buss dit och vi har inte råd med bussavgiften idag.”

— Flicka, 12 år

“Det finns jättemånga som är fattiga! Det finns de som inte har råd med kläder, aktiviteter, mat och skor. Det finns de som är hungriga, faktiskt. En del har inte mat hemma och ibland när man måste ta med sig så får man ju ingen mat. Min kompis tar alltid med hamburgare till mig.”

— Flicka, 12 år

“Det kan vara svårare att välja rätt vänner, för om man är fattig kanske man väljer att vara med de andra som är fattiga. För man tror inte man har en chans att bli vän med de andra.”

— Pojke, 13 år

“Ibland har vi inte frukost hemma och då är jag hungrig i skolan, så hungrig att jag inte kan tänka. Jag brukar ljuga och säga att jag inte hann äta frukost på morgonen och ber om en frukt från läraren eller så går jag till skolsyster och sitter där och pratar en lektion för då kan man få en frukt. Visst jag missar en lektion,men det är bättre än att vara hungrig. Men nu ska de börja ha frukost i skolan.”

— Flicka, 16 år

KÄLLA: På marginalen – Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Var med på vår mailinglista

Har du sommarjobbat?

“Ja, då har jag också köpt saker till oss. Typ glas och gardiner. Jag handlar alltid mammas saker först och ser om jag har pengar över.”

Är det skillnad på din uppväxt jämfört med andra barn, exempelvis i skolan?

“Ja på idrotten har jag haft mina vanliga kläder men det spelar inte mig någon roll. En gång hade jag riktigt konstiga byxor, men jag tänkte ändå att det var bättre med dem än ingenting alls.”

Vill du flytta?

“Nä det vill jag inte. Vi har flyttat såååå många gånger.”

Varför har ni flyttat så många gånger?

“Mamma slarvar med räkningarna. Jag minns inte alla ställen, men vi har flyttat enormt mycket. Så nu har jag sagt till mamma att vi måste skita i allt annat och alltid betala hyran först. För jag orkar inte flytta mer, bara när jag ska flytta hemifrån.”

Clara, 16 år