facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

Vägen Upp® Ledarutvecklingsprogram

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram som har funnits i 20 år och är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och de som är relativt nya i sin ledarroll.

Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och personen som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.

Programmet varar över en period av ca 8 -10 månader och coachningen sker var 3-5 vecka. Parterna träffas 8 ggr á ca 90 minuter plus ett uppstartsmöte på ca 90 minuter.

Vägen Upp® finns även för medarbetare.

Vägen Upp® finns även utvecklat som ett utvecklingsprogram för medarbetare som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap.

Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll.

Programmet är på 4 moduler och sträcker sig över 4 - 6 månader. Coachningen sker vid 4 möten plus ett uppstartsmöte på ca 90 minuter och sker var 3-5 vecka.

Boka en 30 minuters kostnadsfri konsultation med mig här:

Boka här!

Tillbaka till övriga paket

Download: Broschyr Vägen Upp® 2019.pdf

Programmet riktar sig till byggbranschen och alla som har en ledande befattning, VD, AO-chef, arbetschef, projektledare, inköpare, arbetsledare, platschef m.fl.

Läs mer  om samarbetet och medlemserbjudandet här

samarbete

Effektivare arbetssätt både personligt och organisatoriskt

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Den generella ledarkompetensen stärks

Varje ledare blir mer förtrogen med sitt bästa sätt att leda

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Ökat fokus på det som är viktigast inom ansvarsområdet

TEORI I KOMBINATION MED COACHNING

Resultatet

icon-checkmark-circle_1

Bättre och snabbare måluppfyllnad

icon-checkmark-circle_1

Bättre balans i livet som helhet

Framgångsrikt Ledarskap

Betydelsen av ledarskap och att vara ledare.

Det inre ledarskapet

Innan du kan leda andra, måste du först kunna leda dig själv.

Planering

Från handlingsplan till deadline och att styra sig själv.

Uppföljning & Kommunikation

Meningen med kommunikation är den respons du får.

Målorientering

Målarbetet i sin helhet.

Motivation

Kraften i ditt handledande.

Programmets 8 övergripande delar

Konflikthantering

Gapet mellan vad vi vill ha och det vi upplever vi har.

Utvärdering

Att utvärdera för att utvecklas.

Boka en 45 minuters kostnadsfri konsultation med mig eller skriv nedan.

Boka här!

location-marker
phone

sl@suzannelang.com

+46 (0) 702 45 71 45

Arkipelagens Företagscenter
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim