facebook-color-circle-outline
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline

Kort om Inifrån & Ut Förståelsen

180 GRADER BORT FRÅN HUR VI TÄNKER IDAG

Kort om Inifrån & Ut Förståelsen

STATE OF MIND - KLARHET, FOKUS, LUGN, FLOW

Problemet är inte att vi är stressade eller att vi har dåligt självförtroende, skjuter upp saker, har konflikter eller mår dåligt. Dessa är enbart symptom på ett enda underliggande problem - våra tankar. En full inkorg kan inte stressa dig - det är enbart 1:or och 0:or på ett virtuellt papper som finns i en metallåda som t.ex.. en dator, mobiltelefon eller iPad. Metall kan inte skicka känslor till dig eller få dig att känna något överhuvudtaget. Det som stressar dig är dina tankar kring din fulla inkorg, din skilsmässa, dina barn eller din ekonomi. Och en tanke kan bara störa eller stressa dig så länge du fortsätter att tänka den.

Inifrån & Ut Förståelsen förklarar i enkla termer hur människorna skapar sin upplevelse i livet stund för stund via sin förmåga att tänka och hur vår perception av den externa världen ändrar sig när vårt sinnestillstånd ändrar sig.

Realisationen av hur vi upplever livet inifrån och ut har en enorm effekt på vår produktivitet, kreativitet och motståndskraft. Motståndskraft är förmågan att snabbt kunna återhämta sig efter att man har stött på motstånd av något slags.

Människors förmåga att t.ex. kommunicera tydligt och effektivt, att kunna ta goda beslut, lösa problem och vara kreativa - allt påverkas av vårt sinnestillstånd i stunden. Inifrån & Ut förståelsen visar genom dina egna insikter att det finns en intelligens och precision bakom hur våra upplevelser skapas från stund till stund via våra tankar.

Vårt tänkande har en direkt påverkan på våra känslor och därmed vårt beteende. Det kan handla om hur bra man hanterar livet, hur bra man är i mötet med andra människor, hur glad man är - allt är direkt kopplade till vårt tänkande.

När förståelsen infinner sig, ser man hur intelligent och precis systemet är och man tillämpar det automatiskt och direkt. Det finns inga strategier, teorier, metoder eller applikationer man behöver lära sig - man ska bara se det för sig själv. Effekterna börjar omedelbart i det ögonblick som det blir synligt.

Att förstå att dina tankar är formlös energi, dvs. ingenting, kan jämföras med den gången när du lärde dig, och insåg, att din skugga inte heller är "verklig" och kan därför aldrig skada dig. Förståelsen hjälper oss att minska bruset i huvudet, minska stress och uppnå mer framgång och bättre resultat både i livet och arbetet.

Denna förståelse har blivit undervisad i Fortune 500 companies, skolor, universitet, fängelser och används flitigt inom beroende och rehabiliteringskliniker.

Läs mer om kursen:

The Missing KPI

Kursen fokuserar på den KPI som lyser med sin frånvaro på de flesta arbetsplatser och som är variabeln som representerar den enskilt viktigaste faktorn i vår förmåga att producera och excellera både på jobbet och privat.

Kurs: The Missing KPI

Healthy High Performance

The hardest thing to learn is something you think you already know.

— Jiddu Krishnamurti

Quote Cirecle 2

RUNT OM I VÄRLDEN

One Solution Global

One Solution Global works globally with the Inside Out Understanding in places like Gaza and with gang members in Chicago. "We believe that there is a simple solution to many of the world’s most challenging and persistent problems. That solution is an understanding of how all global challenges originate in the human mind and can be directly addressed in the human mind. Change the thinking that drives global issues, and we can actually begin to solve our challenges, rather than dealing with the symptoms. We know it sounds too simple; too good to be true. But don’t take our word for it. See it to believe it."Read more on their homepage: www.onesolutionglobal.org

The S.P.A.R.K. Mentoring Programs (Speaking to the Potential, Ability and Resiliency in every Kid) are evidence based, and proven to be effective in helping children and youth create greater academic success, a healthier state of mind, and a deeper connection with peers, adults, schools and communities. Läs mer på deras hemsida: www.thesparkinitiative.com

ARBETE MED BARN & UNGDOMAR

The Spark Initiative

The Insight Alliance works in prisons and in the community with a simple focus: Understanding the limitless nature of the human mind, and recognizing our own innate wellbeing: that everything we need to thrive already exists within us. Läs mer på deras hemsida: www.theinsightalliance.org

I FÄNGELSER & COMMUNITIES

The Insight Alliance

Jag är certifierad SPARK facilitator - läs mer om detta fantastiska program här.