KLARHET & RESULTAT

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

EXECUTIVE COACHING

OM/KONTAKT

‍‍‍AKTUELLA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Quote Cirecle 2

Klarsynthet och Välbefinnande är vi människors naturliga tillstånd och vår förmåga att prestera beror på vår tillstånd - dvs. State of Mind. Ju mindre man har i huvudet, ju mer utrymme finns det till det som är viktigt. I den naturliga tillstånd finns varje individs enorma outnyttjade kapacitet till glädje, kreativitet, meningsfullhet, produktivitet, connection...allt det vi söker.

Vi ser det så tydligt i små barn - den grundläggande, oföränderliga naturen hos alla människor är välbefinnande, klarsynthet och sinnesro. Detta kan du själv ana när du har en lugn stund och det inte finns för mycket brus i huvudet.  

Vår potential för glädje, framgång och inre ro har ingenting att göra med vårt förflutna, ‍‍vår personlighet eller våra omständigheter. Det har däremot allt att göra med vår förmåga att förstå hur vår upplevelse av livet skapas, var våra känslor kommer ifrån och hur vi kan förlita oss på den djupare intelligensen som finns i oss alla.

Jag är professionell coach som är dedikerad till att hjälpa mina kunder öka sin motståndskraft och hitta tillbaka till en tillstånd av inre ro kan vi stå trygga i oss själva oavsett hur det stormar omkring dem.

 

I en värld där stress börjar anses som en normal och oundviklig tillstånd blir dina medarbetares klarsynthet och välbefinnande den osynliga konkurrensfördelen som de flesta verksamheter både underskattar och missar totalt.

Högre tillstånd av välbefinnande och lagkänsla inom företaget.

Större medarbetarengagemang och bättre stresshantering

Högre produktivitet och mer konsekventa resultat

Bättre anpassning, flexibilitet och lyhördhet inför ovisshet

Ökad omsättningspotential och mer försäljning

Signifikanta förändringar i kreativt tänkande och problemlösningsförmågor

Förbättrade relationer med medarbetare, team och kunder.

Potential för Verksamheter

Potential för ledare och individer

A.A. Milne
Författare och skapare av Nalle Puh

Få ett nytt och färskt perspektiv på hur du kan maximera prestation och locka det bästa ur människor

Förstå att insikt är katalysatorn för förändring på alla nivåer i ditt företag

Inse att din state of mind betyder mer för din framgång än någon enstaka aktivitet som du någonsin skulle kunna göra för din verksamhet

Upptäcka att de stora utmaningarna du står inför inte kräver mer handling, men mer visdom

Förbättrade relationer med medarbetare, team och kunder.

Förstå skillnaden mellan en "bra idé" och inspirerad handling

Du är modigare än du tror, starkare än du verkar och smartare än du förstår.

Läs mer...

“If the only thing people learned was not to be afraid of their experience, that alone would change the world.”

Sydney Banks

författare, filosof och svetsare

Quote Open 1
Quote Close 1

Jag skräddarsyr utbildningar, föreläsningar och workshops och erbjuder även en intensiv individuell  3-dagars coachning för dig som vill ha en kraftfull omstart till ett nytt sätt att se dig själv och världen.

SKRIV NEDAN ELLER RING 0702 45 71 45

SKRIV EMAIL