KLARHET & RESULTAT

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

EXECUTIVE COACHING

OM/KONTAKT

‍‍‍AKTUELLA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Clarity Coaching

Leadership, Team & Culture Development

LÄS MER PÅ  JOBMATCH TALENT HEMSIDA

NÄR SAMARBETET ÄR AVGÖRANDE

Teamutvecklingsdag med Job Match Talent

LÄS MER PÅ VÄGEN UPP HEMSIDAN

FÖR DIG SOM VILL TA DITT LEDARSKAP TILL NÄSTA NIVÅ

Vägen Upp® - ett kraftfullt ledarutvecklingsprogram som löper över 10 - 12 månader

LÄS MER PÅ INIFRÅN OCH UT HEMSIDA HÄR!

EN UTBILDNING FÖR DIG SOM VILL UTVECKLA EN INRE STABILITET I EN OFÖRUTSÄGBAR VÄRLD.

Inifrån och Ut

Här har du en perfekt aktivitet när du vill göra en kort, effektiv och direkt insats på dina medarbetare.

Denna utvecklingsdag är till för att dels ge ökad självinsikt, bättre trygghet och dynamik i gruppen, dels öka toleransen för olikheter samt inspirera gruppen att bättre nyttja sin utvecklingspotential och hantera konflikter.

 • Hur förstärker jag mina starka sidor?
 • Hur kan olikheter vara en styrka och tillgång i ett företag?
 • Hur lär jag mig att ta kontroll över de egenskaper som jag tycker är obekväma?
 • Vilka är de vanligaste akilleshälarna?

 

Du lär mer om dig själv och dina kollegor både som individer och i gruppsammanhang. Tillsammans skapar ni tydliga riktlinjer för ett effektivt och trivsamt samarbete.

 • Vad skapar ett starkt team?
 • Hur påverkar bra/dålig kommunikation företaget?
 • Hur hanterar vi olikheter/konflikter på ett effektivt och bra sätt?
 • Vilken feedback behöver vi?

Psykometrisk testsystem

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper.

Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation.

Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Med vårt matchningsverktyg kan du integrera JobMatch Talent-resultatet med någon av våra 145 kravprofiler.

Nu får du inte bara en träffsäker prognos över personens prestationsförmåga, du får också ett kraftfullt rekryteringstest där du direkt kan se hur bra personen matchar kraven för en specifik roll.

För Ledare

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram som har funnits sedan 1998. Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet, som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

Programmet löper under 8 -12 månader. Coachningen sker vid 8 möten, var 3-5 vecka.

För Medarbetare

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram som har funnits sedan 1998. Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet, som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

Programmet löper under 8 -12 månader. Coachningen sker vid 8 möten, var 3-5 vecka.

Resultatet

 • Varje ledare blir mer förtrogen med sitt bästa sätt att leda
 • Den generella ledarkompetensen stärks
 • Ökat fokus på det som är viktigast inom ansvarsområdet
 • Bättre och snabbare måluppfyllnad
 • Ökad förmåga att hantera utveckling och förändring
 • Bättre resursutnyttjande genom ökad tydlighet och fokuseringLedare som utvecklar effektivare arbetssätt
 • Motiverade ledare som avsätter mer tid för ledarskap
 • Ökat engagemang och ansvarstagande från medarbetare
 • Ökad konkurrenskraft i termer av starkare ledarskap och en attraktivare arbetsplats
 • Frigjord potential och kapacitet hos beslutsfattare och medarbetare

Programmet bidrar med struktur, teori och reflektion. Coachningen ger insikter och kraft.

Välkommen till en annorlunda utbildning.

Utåt sett har du allt - nu ska insidan få hänga med.När människor är i harmoni med sig själva har de inget behov av att hävda sig, jämföra sig eller skylla ifrån sig. De
tar sitt ansvar oavsett vad frågan gäller och de mår bra.

I Sverige har vi den optimala yttre tryggheten som borde göra det möjligt att känna en inre trygghet. Men den inre tryggheten följer tyvärr inte automatisk med den yttre. Med en inre trygghet står man stabilt oavsett vad omgivningen har att bjuda på. Inre trygghet är inte en självklarhet, men en förmåga som kan läras för att sedan utvecklas.Några av våra viktigaste lärdomar kring inre trygghet har vi samlat i denna grundut

bildning som vi kallar för Inifrån & Ut. Utbildningen omfattar hur vi kan uppnå den inre tryggheten i en värld som är oförutsägbar och en kultur som kräver att vi ska vara på ett visst sätt.

Upptäck en ny slags frihet när du förstår var dina känslor kommer ifrån och hur din upplevelse skapas. Din upplevelse av livet kan ändras med en enda insikt - att allt sker Inifrån och Ut.

 

 

 • En hållbar känsla av lugn.
 • En djup och inre vetande om att du kommer vara ok oavsett vad som händer.
 • Att vara lojal mot dig själv i alla situationer och känna dig trygg och behaglig i din egen kropp.
 • Mental och emotionell frihet från att behöva anpassa dig till en kultur som kräver det omöjliga av dig och lämnar dig utmattad.
 • Bli starkare, modigare och tydligare i alla områden i ditt liv.
 • Släppa alla gamla tanker och historier som håller dig tillbaka från att njuta av att leva fullt ut.
 • Uppleva hur livet öppnar upp för helt nya möjligheter för vad som verkligen är möjligt‍‍ för dig att skapa.

 

Syfte och resultat

Organisatoriskt värdedrivet ledarskap, OVDL

Utbildningen ger insikt och förståelse för hur personliga värderingar skapar en gemensam kultur. Utbildningen lyfter fram ledarskapet i synnerhet samt de gemensamma nämnarna för långsiktig hållbar framgång.

Personligt värdedrivet ledarskap, PVDL

Utbildningen ger insikt och förståelse för dina personliga värderingar. Du får verktyg för att bättre ta tillvara och utveckla dig själv med utgångspunkt från dina värderingar och det som är viktigt för dig.

UTBILDNINGAR:

LÄS MER PÅ VALUES ACADEMY HEMSIDA HÄR!

Values Academy hjälper företag att utkristallisera och levandegöra deras värdeord genom att ge förståelse för hur de kan "internalisera" och få värdeorden omsätta i handling varje dag.

VALUES ACADEMY®

 

Jag sitter med i styrelsen för Values Academy, som är ett forum som bidrar med information, kunskap, utbildningar och konkreta verktyg kring värderingsarbete för att inspirera människor och organisationer till ett värdedrivet ledarskap.

Företagskulturen skapas genom summan av alla värderingar, attityder och beteenden som kommer till uttryck i företaget från individer. Vi styrs av våra värderingar och de påverkas och förändras från födseln ständigt genom hela livet.

Vi hjälper företag att utkristallisera och levandegöra deras värdeord och få värdeorden omsätta i handling varje dag.

EN IDEELL FÖRENING FÖR VÄRDERINGAR

Du är Optimerad för Resultat.

Du är Designad för Verkligheten.

SKRIV TILL MIG SÅ RINGER JAG UPP DIG.

ELLER RING 0702 45 71 45

SKRIV EMAIL

 

 

T änk om du var en bil och du var helt övertygad om att du bara hade 2 växlar. Så kom jag och visade dig att du hade faktiskt 5. Vad tror du skulle hända? Du skulle inte bara komma längre på kortare tid, du skulle få en helt annan upplevelse av att köra.

Förutom coachning, föreläsningar och workshops - och en väldig annorlunda och kraftfull utbildning - arbetar jag med Vägen Upp som erbjuder både ett ledarutvecklingsprogram och ett medarbetarutvecklingsprogram, Jobmatch Talent, som är ett fantastisk arbetspsykologisk testsystem  och Values Academy, som är en ideell organisation som arbetar med värderingar.  

Var för sig eller tillsammans hjälper dessa  verktyg att utveckla ledare, medarbetare, team använda den outnyttjade kapaciteten som finns inom alla.

Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguity

Vision

Understanding

Clarity

Agility

arrow2

Vi lever i en VUCA värld.

VUCA är akronymen för att beskriva den snabbföränderliga och oförutsägbara värld vi lever i. Men vad innebär VUCA för dig som ledare? Och hur påverkar VUCA dina medarbetare och samarbetet när världen ständigt förändras?

Vi påverkas oavsett om vi är medvetna om det eller ej, men om vi pratar om det öppnar vi upp för  nya perspektiv, nya förståelser och det hela känns lite lättare, lite mindre ensamt och  lite mer hanterbart.

Tillsammans kan vi skapa en mer positiv version av VUCA.